Vous êtes ici Accueil Mémoires

Mémoire pc fixe :

212SDRAM 32MO pc 66MHZ10 €Okaz   
439rambus 128mo nec20 €Neuf 
 
1330sdram 128mo pc13310 €Okaz   
1710sdram 64mo pc133mhz5 €Okaz   
1711sdram 256mo pc13318 €Okaz   
1874sdram 512mo pc133mhz24 €Oem   
3227MEMOIRE DDR1 GO12 €Okaz
 
3228MEMOIRE DDR2 512 MO7 €Okaz
 
3229MEMOIRE DDR2 1GO9 €Okaz
 
3230MEMOIRE DDR2 2GO15 €Okaz
 
3231DDR3 512 MO5 €Okaz  
3232DDR3 1GO15 €Okaz
 
3233DDR3 2GO15 € 
 
3225MEMOIRE DDR1 256MO5 €Okaz
 
3226MEMOIRE DDR1 512 MO7 €Okaz
 
3234DDR3 4GO KINGSTON20 €Okaz

Mémoire pc portable :

1884sodim ddr3 2go dell29 €Neuf  
1865sodim ddr3 2gigas hp19 €Neuf
1703sodim ddr3 1go 1333mhz7 €Neuf  
1704sodim ddr2 512mo5 €Neuf  
1705sodim ddr2 1go 666mhz28 €Neuf  
1706sodim ddr2 1go 5300mhz18 €Neuf
1707sodim sdram 512mo pc133mhz26 €Neuf  
1946sodim ddr2 1go 667mhz kingston14 €Neuf  

Mémoire Amovible :

3597Carte Micro SD 64 Go Haute Vitesse 20 €Neuf